Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Pla d'activitats

Presentació | Ajuts per a la recerca | Estudiants de Tercer Cicle | Promoure l'intercanvi d'opinions, experiències i coneixements entre els seus membres

Per acomplir l'objectiu fundacional s'han desplegat diferents línies d'actuació, entre les quals se'n vol destacar tres:

Ajuts per a la recerca

Per a la realització d'estudis que tinguin com a finalitat afavorir el desenvolupament sostenible en països del tercer món en l'àmbit social, cultural, educatiu, tecnològic, econòmic, etc. L'ajut no està, exclusivament, destinat a l'àmbit universitari. Hi poden optar també associacions i organitzacions que vulguin disposar d'una anàlisi i d'un diagnòstic previ al disseny dels programes de cooperació o a la implementació del seus projectes, per tal de fonamentar de la forma més adequada i eficient les seves actuacions en l'àmbit del desenvolupament. Aquesta línia de treball està endegada d'ençà l'any 2001.

[+] Informació completa sobre els ajuts per a la recerca

Estudiants de Tercer Cicle

És un projecte que té com a finalitat localitzar, seleccionar, gestionar, finançar i acompanyar l'estada d'estudiants de tercer cicle, provinents de països en vies de desenvolupament, per a la seva formació en universitats catalanes. És un projecte complex que ha necessitat de dos anys de preparació i que s'inicià el curs 2011-2012 amb l'estada del primer estudiant. L'accés aquest tipus d'estudis vol dotar als estudiants dels coneixements acadèmics i professionals necessaris per tal que de retorn al seu país d'origen puguin amb la seva feina ajudar al desenvolupament d'aquest. Es seleccionen estudiants amb currículums brillants i sense mitjans econòmics per a realitzar aquests estudis.

[+] Informació completa sobre el projecte Estudiants de Tercer Cicle

Promoure l'intercanvi d'opinions, experiències i coneixements entre els seus membres

Per tal de contribuir a la reflexió i a l'anàlisi crítica de qüestions econòmiques, socials i culturals d'interès contemporani. Així, periòdicament se celebraran reunions i trobades per tal que diferents experts aportin els seus coneixements sobre qüestions d'interès comú: les estratègies de cooperació amb el tercer món, el desenvolupament sostenible de l'economia, els reptes de la societat intercultural, etc.