Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Ajut a la recerca

Presentació

La FK convoca periòdicament ajuts a la recerca per a la realització d'estudis que tinguin com a finalitat afavorir el desenvo-lupament sostenible en països del tercer món, en l'àmbit social, cultural, educatiu, tecnològic, econòmic, etc.

L'ajut està destinat a organitzacions, associacions, departaments universitaris, investigadors... que vulguin disposar d'una anàlisi i un diagnòstic previs al disseny de programes de cooperació o a la implementació dels seus projectes per tal de fomentar de forma més adequada i eficient les seves actuacions en l'àmbit del desenvolupament.

Bases de la convocatòria:

- Versió en català
- Versión en castellano
- Fitxa de sol·licitud
- Ficha de solicitud

Projectes de recerca que han obtingut l'ajut de la Fundació:

2010 Projecte d'implantació d'un sistema de detecció precoç de nens i nenes amb risc de presentar alteracions en el seu desenvolupament, dins de famílies en situació de desavantatge social a Oruro, Bolívia: estudi de viabilitat. Associació Castellví Solidari - Junts Podem.
2009 Estudi sobre l'alfabetització de dones a Nepal. Associació Amics del Nepal.
2008 Escoltant les veus i percepcions dels estudiants de Pau i Conflictes de la Universitat de Sierra Leone. Sr. Òscar Mateos.
2007 Estudio del mercado de sistemas agrícolas sostenibles para fomentar el desarrollo empresarial rural en la Reserva de la Biosfera Rio San Juan, Nicaragua. Asociación Amigos de la Tierra.
2006 Estudi sobre la Reforma educativa de Guatemala. Un balanç crític després de nou anys. Educació Sense Fronteres.
2004-2005 Projecte fluvial. Investigació per a la conservació de la diversitat íctica i l'ús sostenible de les pesqueries en el riu Paranà, Argentina. Fundació Proteger.
2004-2005 Pla Director per a l'abastiment i sanejament d'aigües en zones rurals de La Libertad (El Salvador). Estudi del recurs hídric en les conques internes de la regió. Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres.
2003 Mecanismes de supervisió de la distribució dels ingressos derivats de l'explotació petrolera al Txad o el seu impacte en la reducció de la pobresa. Sra. Ariane Francoise Victoria Arpa (Intermón Oxfam).
2003 Anàlisi dels models de producció intensiva d'aliments al sud, riscs i avantatges: El cas del salmó xilè. Sr. Ferran Garcia (Veterinaris Sense Fronteres).
2002 Estudi de la Viabilitat i eficiència de les polítiques governamentals de prevenció i tractament de la malària a la província de Cabo Delgado (Moçambic). Sr. Vicens Martínez.
2001 Desenvolupament i Educació: redefinició d'identitats entre aimares bolivians. Sra. Neus Buerba.

Alguns d'aquests documents estan en format PDF. Si no disposa de l'Adobe Acrobat Reader el pot descarregar clicant aquí.