Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Àrea dels Patrons de la Fundació Kontrast

Aquesta àrea, d'ús exclusiu per als Patrons de la Fundació Kontrast, us permet:

A) Accedir a documents de treball, discussió i/o d'interès general penjats a la web.

B) Fer comentaris sobre aquests documents, o sobre tot allò que creieu d'interès per a la resta de membres de la Fundació.

C) Incorporar tots aquells documents que desitjeu per que la resta de membres de la Fundació Kontrast consultin.

ENTRAR