Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Objectiu

La Fundació Kontrast es va constituir l'any 2001, amb el propòsit de col·laborar al desenvolupament sostenible del tercer món.

Per assolir aquest propòsit un grup d'empreses i professionals van sumar esforços i recursos i van constituir la Fundació.

D'ençà els seus orígens la Fundació Kontrast ha anat ampliant els seus patrons i els seus col·laboradors i és la seva voluntat continuar creixent

La cooperació per al desenvolupament

L'objecte de la FK és realitzar i potenciar activitats encaminades a fomentar el desenvolupament social, econòmic i/o cultural de col·lectius desafavorits, del tercer món. Així, la FK pretén ser una plataforma de generació d'idees i propostes orientades a millorar les formes de cooperació entre col·lectius i territoris.

La integració d'esforços d'empreses i persones amb voluntat de participar en activitats d'interès general

A fi d'aconseguir aquest objectiu, la FK agrupa a empreses i professionals per tal que la seva participació en les activitats tingui un major impacte social. Amb la constitució d'un espai comú de diàleg en el que conflueixin les diferents d'iniciatives i aportacions, es pretén assolir una eficàcia superior a la que s'obtindria de forma individual.