Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Estudiants de Tercer Cicle

Apropar cultures, ajudar als països en vies de desenvolupament, mitjançant finançar l'estada d'estudiants brillants i sense recursos a universitats catalanes per a la realització d'estudis de tercer cicle (màster, postgrau), aquest és l'objectiu del projecte. Els estudiants seleccionats, a més de cursar els estudis corresponents, adquiriran experiència professional de tal manera que la puguin reinvertir en els seus països d'origen, afavorint el seu desenvolupament.

Desprès de dos anys de preparació, el programa s'inicia el curs 2011-2012, amb l'arribada del primer estudiant. Específicament, aquest estudiant provinent de la Universitat Cadi Ayyad de Marrakech cursarà el Màster en Gestió i Organització d'Esdeveniments - Turisme de Negocis de l'EUTDH de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest primer programa ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de:

  • El Vice-rectorat de relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha inclòs el projecte a l'aixopluc dels seus convenis de col·laboració.
  • L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha concedit la matrícula gratuïta al Màster.
  • L'Escola de Postgrau de Universitat Autònoma de Barcelona que ha considerat el cànon universitari dins l'àmbit de la cooperació.
  • La Fundació Autònoma Solidaria que ha facilitat l'allotjament gratuït, en el campus, durant l'estada de l'estudiant.